Register   |   Site map   |   Login
 
 
Articles
 
  
Articles

اثرات مخرب زیست محیطی احداث سد الغدیر ساوه
Author : سمیه زارع، معصومه روح‌افزا، عباس سبط احمدی
Please Login or Register to download articles
تعیین مشخصات یک آبخوان با استفاده از توموگرافی دوبعدی الکتریکی
Author : احسان حلاج فرد، احمد باقری
Please Login or Register to download articles
حفاری چاه باریک به‌‌عنوان روشی کارامد در کاهش اثرات زیست محیطی با نگرشی ویژه بر چاه BL-12P
Author : علیرضا پارایی، دکتر حسین جلالی‌فر
Please Login or Register to download articles
بررسی فرونشست در دشت علی‌آباد قم
Author : رضا مقدم فردویی، مجتبی علی مددی، رضا محمدی احمدآبادی
Please Login or Register to download articles
مدلسازی سه‌بعدی داده‌های هدایت الکتریکی EM34 جهت ردیابی آلودگی مطالعه موردی
Author : فرامرز دولتی ارده جانی، فرزین امیرخانی شیراز، علی مرادزاده، علیرضا عرب امیری
Please Login or Register to download articles
اجرای پرده آبند در زیر دیوار آببند در ساختگاههای با ضخامت زیاد آبرفت
Author : رضا کیانی‌فر
Please Login or Register to download articles
اثرات هیدرولوژیک سدها و بندهای ایجاد‌شده بر روی رودخانه‌های قمرود و قره‌چای بر منطقه قم
Author : رضا مقدم فردویی، رضا محمدی احمدآبادی، علیرضا عرب بافرانی
Please Login or Register to download articles
کاربرد روش‌های آماری چند متغییره برای تفکیک رسوبات مختلف و تعیین منشاء عناصر سمی؛ در محدوده‌ی مس چهارگنبد، سیرجان
Author : افسر یوسفی شریک‌آباد، سیدجابر آفتابی، علیجان اسمعیل‎زاده، عصمت اسلامی
Please Login or Register to download articles
ارزیابی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران
Author : امین رستمی آبادی، دکتر گیتی فرقانی، دکتر غلامحسین کرمی
Please Login or Register to download articles
تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم‌افزار GSM
Author : مجید الطافی دادگر، حسین محمدزاده، حمیدرضا ناصزی
Please Login or Register to download articles
Page 1 of 44First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
 
01- WMC - TEHRAN 2005 (78)
02- WMC - Krakow 2008 (153)
03- WMC - Istanbul 2011 (204)
04- Vietnam Congress - 2010 (106)
05- WMC - Canada 2013 (440)
2nd HSE Mining Confrence in Iran (17)
3rd HSE Mining Confrence in Iran (23)
4th HSE Mining Conference in Iran (22)
5th HSE Mining Conference in Iran (44)
6th HSE Mining Conference in Iran (55)
7th HSE Mining Conference in Iran (0)
8th HSE Mining Conference in Iran (55)
30th Symposium on Geosciences (436)
International Coal Congress & Expo India-2006 (55)
1st Asian Mining Congress in Kalkata-India (84)
2st Asian Mining Congress in Kalkata-India (74)
3st Asian Mining Congress in Kalkata-India (70)
1st Symposium of Econimic Geology in Iran (160)
2st Symposium of Econimic Geology in Iran (71)
4st Symposium of Econimic Geology in Iran (152)
Iranian Mining Engineering Conference (62)
International Mining Congress & Expo (111)
29th Symposium on Geoscience (4)
International Mining Congress in Tehran 2012 (125)
Iranian Mining Engineering Conference (58)
Search
 

Search

All Rights Reserved By Iranian National Comittee World Mining Congrees(INCWMC) Year 2011